SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN IBM

pham-quang-vinh-vien-truong-ibm-vnTS. Phạm Quang Vinh
VIỆN TRƯỞNG
vinhpq@ibm.edu.vn

tree-so-do-to-chuc-ibm-edu-vn

VIỆN PHÓ

TRƯỞNG CÁC CHI NHÁNH

TS. Đỗ Việt Hùng
Phát triển Khu vực phía Bắc
hungdv@ibm.edu.vn

NCS TS. Trần Tam Anh
Phát triển Khu vực phía Nam
anhtt@ibm.edu.vn

nguyen quang tanh

Nguyễn Quang Tánh
Phát triển dự án
Thụy Sĩ & Singapore

tanhnq@ibm.edu.vn

ThS. Đoàn Mộng Sinh
Giám Đốc Chi nhánh
Bình Dương

sinhdm@ebdm.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Tâm
Giám Đốc Chi nhánh
Vũng Tàu

tamnv@ibm.edu.vn

Trịnh Anh Tuân
Giám Đốc Chi nhánh
Hà Nội

tuanta@ibm.edu.vn

Nguyễn Quang Tánh
Giám Đốc Chi nhánh
Cần Thơ

tanhnq@ibm.edu.vn

Trần Bảo Lâm
Giám Đốc Chi nhánh
Đà Nẵng

infodn@ibm.edu.vn