SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN IBM

TS. Phạm Quang Vinh
Viện Trưởng
vinhpq@ibm.edu.vn

tree-so-do-to-chuc

NCS TS. Trần Tam Anh
Phát triển Kinh doanh
anhtt@ibm.edu.vn

thac si Le Van Tien Si - Vien Pho IBM

Thạc sĩ: Lê Văn Tiến Sĩ
Phát triển dự án Short Courses
silvt@ibm.edu.vn

nguyen thi mai thao - Vien Pho IBM

Nguyễn Thị Mai Thảo
Phát triển dự án Tiếng Anh
thaontm@ibm.edu.vn

ThS. Đoàn Mộng Sinh
Giám Đốc
Chi nhánh Bình Dương
sinhdm@ebdm.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Tâm
Giám Đốc
Chi nhánh Vũng Tàu
tamnv@ibm.edu.vn

ThS. Nguyễn Quang Tánh
Giám Đốc
Chi nhánh Cần Thơ
tanhnq@ibm.edu.vn

Mr-Le-Phuong-Anh

ThS. Lê Phương Anh
Giám Đốc
Chi nhánh Nha Trang
anhlp@ibm.edu.vn

Ms-Nguyen-Thi-Nhien

ThS. Nguyễn Thị Nhiên
Giám Đốc
Chi nhánh Hà Nội
nhiennt@ibm.edu.vn

PHÒNG MARKETING VÀ TƯ VẤN

TRƯỞNG PHÒNG

Mr-Tanh

Nguyễn Quang Tánh

Trưởng phòng
tanhnq@ibm.edu.vn

PHÓ PHÒNG MARKETING

Phó phòng Marketing
huyns@ibm.edu.vn

 CHUYÊN VIÊN MARKETING

 CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Chuyên viên tư vấn
thumt@ibm.edu.vn
Chuyên viên tư vấn
quyenln@ibm.edu.vn
Chuyên viên tư vấn
hongtt@ibm.edu.vn

HỖ TRỢ HỌC THUẬT VÀ GIÁO VỤ

HỖ TRỢ HỌC THUẬT

Trưởng Phòng Hỗ Trợ Học Thuật
huentm@ibm.edu.vn

ANH NGỮ VÀ ĐỐI NGOẠI

Trưởng phòng Anh Ngữ và đối ngoại
vylk@ibm.edu.vn

ĐÀO TẠO VÀ GIÁO VỤ

Trưởng Phòng Đào Tạo
nhungpt@ibm.edu.vn

PHÒNG KẾ TOÁN – HÀNH CHÍNH