SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VIỆN IBM

TS. Phạm Quang Vinh
VIỆN TRƯỞNG
vinhpq@ibm.edu.vn

tree-so-do-to-chuc-ibm-edu-vn

VIỆN PHÓ

TRƯỞNG CÁC CHI NHÁNH

thac si Le Van Tien Si - Vien Pho IBM

ThS Lê Văn Tiến Sĩ
Phát triển dự án Short Courses & T4P
silvt@ibm.edu.vn

NCS TS. Trần Tam Anh
Phát triển Kinh doanh
anhtt@ibm.edu.vn

TS. Đỗ Việt Hùng
Phát triển Khu vực phía Bắc
hungdv@ibm.edu.vn

nguyen quang tanh

Nguyễn Quang Tánh
Phát triển dự án Thụy Sĩ & Singapore
tanhnq@ibm.edu.vn

nguyen thi mai thao - Vien Pho IBM

Nguyễn Thị Mai Thảo
Phát triển nhân sự
thaontm@ibm.edu.vn

ThS. Đoàn Mộng Sinh
Giám Đốc Chi nhánh
Bình Dương

sinhdm@ebdm.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Tâm
Giám Đốc Chi nhánh
Vũng Tàu

tamnv@ibm.edu.vn

Trịnh Anh Tuân
Giám Đốc Chi nhánh
Hà Nội

tuanta@ibm.edu.vn

ThS. Nguyễn Quang Tánh
Giám Đốc Trụ sở
Tp. Hồ Chí Minh

tanhnq@ibm.edu.vn

ThS. Nguyễn Quang Tánh
Giám Đốc Chi nhánh
Cần Thơ

tanhnq@ibm.edu.vn

Ms-Nguyen-Thi-Nhien

Nguyễn Thị Nhiên
Đối tác tuyển sinh
nhiennt@ibm.edu.vn