thong-diep-vien-truong-vien-ibm-pham-quang-vinh

Viện Trưởng Viện Quản lý Kinh Doanh Quốc Tế
Tiến sĩ Phạm Quang Vinh

   Nhân loại đang tiến tới cuộc cách mạng công nghệ mới với sự chuyển động nhanh chóng làm thay đổi từ cơ bản, rộng khắp và toàn diện lối sống, phương pháp làm việc, mô hình kinh doanh và phương pháp quản trị. Đó là dấu hiệu và cũng là kết quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra. Đây là cơ hội rất quý giá mà cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam phải nhanh chóng đón bắt, đồng thời tranh thủ để tiến thẳng vào lĩnh vực kinh doanh mới nhằm thu hẹp khoảng cách phát triển.               

      Với sứ mệnh: “Mang tinh hoa quản trị quốc tế đến cộng đồng doanh nghiệp Việt” cùng với tâm huyết của nhà sáng lập, Viện IBM thiết lập nên một quy trình kiến tạo tri thức bằng những phương pháp đào tạo mang tính ứng dụng cao nhằm giúp người học tiếp nhận những mô hình quản lý giàu tính thực tiễn một cách dễ dàng nhất. Với tâm huyết cùng sự tận tâm của đội ngũ chuyên gia đầu ngành quốc tế, IBM dồn toàn lực cho các hoạt động nghiên cứu sau đó chuyển tiếp kết quả đó đến với những ai đang khao khát nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ quản trị và giá trị của tổ chức.Mô hình đào tạo mà IBM chúng tôi đang triển khai thông qua sự chắt lọc những tinh hoa quản trị của nhân loại kết hợp với thực tiễn tại Việt nam và nhu cầu của tổ chức bằng các công trình nghiên cứu, khảo sát giúp người học có thể vận dụng ngay vào trong chính công việc hay tổ chức của mình. Đó chính là lợi thế mạnh nhất và cũng là điểm khác biệt của viện IBM.