Tầm nhìn: IBM phấn đấu trở thành một tổ hợp giáo dục hàng đầu trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh Quốc tế, đồng thời tiên phong trong phát triển chất lượng và sáng tạo dịch vụ hỗ trợ học viên.

Sứ mệnh: Giáo dục cho một thế giới thay đổi.

IBM cam kết phục vụ cho việc phát triển ngành giáo dục, phát huy tiềm năng trong mỗi cá nhân cũng như tổ chức trước một nền kinh tế luôn đầy biến động; cống hiến để tạo ra các giá trị mới của tri thức mà ngành công nghiệp tri thức phải nhìn nhận ở một góc độ mới.

Giá trị cốt lõi:

– Tâm: Giáo dục bằng sự tôn trọng và trách nhiệm.
– Trí: Luôn đổi mới và vận dụng các phương pháp giáo dục hiện đại với phương hướng tiếp cận từ thực tiễn.
– Đức: Chú trọng vào việc xây dựng giá trị nhân bản bền vững trong cộng đồng tri thức.