Điều vinh dự và giá trị bền vững của IBM chính là các đối tác khoa học tại các quốc gia khác trên thế giới. IBM là nơi quy tụ và gắn kết các nhà khoa học kinh tế và quản lý, nhà quản lý doanh nghiệp, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh,…để phối hợp, hợp tác trong các hoạt động kết nối phát triển kinh tế hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm giúp đỡ lẫn nhau đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như trên toàn quốc.

 

doi-tac-khoa-hoc