Chương trình đào tạo khóa CEO

STTChuyên đềSố buổiSố tiếtBuổi 1Buổi 2Buổi 3
1Tổng quan145/7/2017
2Kinh tế học cho CEO287/7/201710/7/2017
3Chiến lược Công ty31212/7/201714/7/201717/7/2017
4Xây dựng hệ thống Quản lý Công ty31219/7/201721/7/201724/7/2017
5Phát triển Năng lực Lãnh đạo31226/7/201728/7/201731/7/2017
6Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp3122/8/20174/8/20177/8/2017
7Hoạch định Chiến lược nguồn Nhân lực3129/8/201711/8/201714/8/2017
8Marketing và thương hiệu31216/8/201718/8/201721/8/2017
9Tài chính và đầu tư dành cho CEO31223/8/201725/8/201728/8/2017
10Quản trị Kế toán và xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ31230/8/20171/9/20174/9/2017
11Pháp luật thuế3126/9/20178/9/201711/9/2017
12Kỹ năng thiết yếu trong thuyết trình & chủ trì cuộc họp 2813/9/201715/9/2017
13Kỹ năng đàm phán và thương lượng 2818/9/201720/9/2017
14Hướng dẫn hoàn thành và bảo vệ để tài tốt nghiệp cuối khóa2822/9/201725/9/2017
15Lễ vinh danh & Lễ trao chứng chỉ tốt nghiệp1429/9/2017

Chương trình đào tạo khóa CFO

STTChuyên đềSố buổiSố tiếtBuổi 1Buổi 2Buổi 3
1Chân dung CFO1428/6/2017
2Kế toán Quản trị31230/6/20173/7/20175/7/2017
3Nền tảng quản trị tài chính3127/7/201710/7/201712/7/2017
4Kế hoạch ngân sách và kiểm soát tài chính31214/7/201717/7/201719/7/2017
5Hoạch định chiến lược tài chính31221/7/201724/7/201726/7/2017
6Phân tích chuyên sâu các báo cáo tài chính31228/7/201731/7/20172/8/2017
7Phân tích và kiểm soát hiệu quả dự án đầu tư3124/8/20177/8/20179/8/2017
8Quản lý rủi ro & xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ31211/8/201714/8/201716/8/2017
9Pháp luật kinh doanh21218/8/201721/8/2017
10Hệ thống thuế doanh nghiệp21223/8/201725/8/2017
11Thị trường chứng khoán21228/8/201730/8/2017
12Quản lý đội ngũ281/9/20176/9/2017
13Báo cáo bài luận cuối khóa288/9/20171/9/2017
14Lễ vinh danh và trao “Chứng Chỉ Tốt Nghiệp”1415/9/2017
15Phân tích tài chính cho nhà quản lý (Chuyên đề bổ sung)416
16Quản lý & kiểm soát chi phí (Chuyên đề bổ sung)624
17Quản trị và kiểm soát dòng tiền (Chuyên đề bổ sung)