­
19 03, 2018

Quản trị và điều hành kho bãi chuyên nghiệp

Khai giảng: 09/05/2018 Thời lượng: 4 buổi Hình thức: Học trên lớp & Tài liệu Online Học phí: 2.200.000 đồng Học [...]

16 03, 2018

Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp

Khai giảng: 24/03/2018 Thời lượng: 4 buổi, mỗi buổi 3 giờ Hình thức: Public & In-house Học phí: 4.000.000 đồng [...]

26 05, 2017

Tổ trưởng sản xuất

Khai giảng: 21/04/2018 Thời lượng: 4 buổi Hình thức: Public hoặc In-house Training Học phí: 2.200.000 đồng Học phí [...]