­
16 03, 2018

Quản trị và thu hồi công nợ

Khai giảng: 07/05/2018 Thời lượng: 4 buổi Hình thức: Học trên lớp & Tài liệu Online Học phí: 2.200.000 VNĐ/Học viên Học phí [...]

25 05, 2017

Dự báo thị trường và kế hoạch bán hàng

Khai giảng: 21/04/2018 Thời lượng: 4 buổi Hình thức: Học trên lớp & Tài liệu Online Học phí: 2.200.000 VNĐ/Học viên [...]

8 05, 2017

Chăm sóc khách hàng và Giải quyết khiếu nại

Khai giảng: 09/05/2018 Thời lượng: 4 buổi, mỗi buổi 3 giờ Hình thức: Public hoặc In-house Training Học phí: 2.200.000 đồng [...]

28 03, 2017

Kỹ năng đàm phán thương lượng

Khai giảng: 18-04-2018 Thời lượng: 4 buổi, mỗi buổi 3 giờ Hình thức: Public & In-house Học phí: 2.200.000 Đồng Học phí [...]