­
15 03, 2018

Kỹ năng làm việc hiệu quả

Khai giảng: 07/04/2018 Thời lượng: 4 buổi (3 giờ/ buổi) Hình thức: lớp cuối tuần + tài liệu online Học phí: 2.200.000 Đồng Học [...]

15 03, 2018

Kỹ năng soạn thảo văn bản và lưu trữ văn thư

Khai giảng: 17/04/2018 Thời lượng: 4 buổi (3 giờ/ buổi) Hình thức: lớp cuối tuần + tài liệu online Học phí: 2.200.000 Đồng [...]

14 03, 2018

Train the trainer

Khai giảng: 07/04/2018 Thời lượng: 6 buổi (3 giờ/buổi) Hình thức: Lớp học truyền thống + Học Online qua hệ thống [...]

5 04, 2017

Kỹ năng thuyết trình hiệu quả

Khai giảng: 05/05/2018 Thời lượng: 4 buổi  (3 giờ/buổi) Hình thức: lớp học + tài liệu online Học phí: 2.200.000 [...]

28 03, 2017

Kỹ năng giao tiếp hiệu quả

Khai giảng: 07/04/2018 Thời lượng: 4 buổi (3 giờ/ buổi) Hình thức: lớp cuối tuần + tài liệu online Học phí: 2.200.000 [...]